Would You Rather สมมุติว่า…ถ้าคุณต้องเลือก (2012) บรรยายไทยแปล

หญิงสาวผู้ไม่หวังจะช่วยเธอด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะแข่งขันในเกมอันตรายของ "Will You Rather" ซึ่งเป็นเจ้าภาพโดยชนชั้นสูงที่มีนิสัยทารุณเมื่อเกิดตัณหา

แนะนำสำหรับคุณ