A Company Man (Hoi-sa-won) อะ คอมพานี แมน (2012) บรรยายไทย

ฮยองโด ทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งภายนอกดูเป็นบริษัทโลหะธรรมดาทั่วไป แต่เบื้อหลังเป็นบริษัทรับฆ่าคน แล้ว ฮยองโด ก็เป็นนักฆ่าฝีมือดีของบริษัท ในอดีตวัยเด็กนั้น ฮยองโด เขาชื่นชอบนักร้องหญิงอยู่คนหนึ่ง จนกระทั่งมีภารกิจหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท คือให้ไปจัดการเก็บเพื่อนร่วมงานหลังจากทำงานเสร็จ ปรากฎว่า เพื่อนร่วมงานคนนี้ ร้องขอชีวิต เพราะเขามีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งก็มีสมาชิกอยู่หลายปากท้องและ 1 ในสมาชิกครอบครัวของเพื่อนร่วมงานคนนี้ก็คือ นักร้องหญิงที่ ฮยองโด เคยชื่นชอบในวัยเด็กนั่นเอง .. หลังจากที่ฮยองโด ได้รักกับนักร้องหญิงที่เค้าชื่นชอบ เขาก็ตัดสินใจลาออกจากบริษัท A Company Man แต่ดูเหมือนเรื่องมันจะไม่ง่ายแบบนี้

แนะนำสำหรับคุณ