AI Love You เอไอหัวใจโอเวอร์โหลด (2022) พากย์ไทย

เรื่องย่อ : ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ทำให้เอไออัจฉริยะตกหลุมรักสาวสวย และหนีออกจากระบบมาสวมร่างมนุษย์เพื่อหาทางเอาชนะใจเธอให้ได้

AI Love You เอไอหัวใจโอเวอร์โหลด (2022) พากย์ไทย

เรื่องย่อ : ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ทำให้เอไออัจฉริยะตกหลุมรักสาวสวย และหนีออกจากระบบมาสวมร่างมนุษย์เพื่อหาทางเอาชนะใจเธอให้ได้

แนะนำสำหรับคุณ