American Flyers ปั่น…สุดชีวิต (1985) บรรยายไทย

สองพี่น้อง มาคัส และ เดวิด เข้าร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานวิบากข้ามเทือกเขาร็อก กี้ ซึ่งจะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายและจ ิตใจของพวกเขาอย่างถึงที่สุด

แนะนำสำหรับคุณ