Convict รอวันประหาร (2014) บรรยายไทย

ถูกส่งตัวเข้าคุกเพราะการฆาตกรรมเรย์ถูกท้าทายทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยหัวหน้าเรือนจำที่มีนิสัยทารุณเมื่อเกิดตัณหา

แนะนำสำหรับคุณ