Day of the Mummy ศิลาอาถรรพ์มัมมี่สยอง (2014)

Day of the Mummy ศิลาอาถรรพ์มัมมี่สยอง (2014) hd พากย์ไทย เต็มเรื่องแจ็ค เวลส์ นักโบราณคดีร่วมกลุ่มเดินทางออกค้นหาเพชรล้ำค่าชื่อศิลาโคดิกซ์ พวกเขาต้องเดินทางไปยังสุสานกษัตริย์ต้องสาปเนเฟรูที่เพิ่งถูกค้นพบในอียิปต์ แต่ที่นั่นไม่ได้มีเพียงอัญมณีล้ำค่าเท่านั้นที่รอคอยพวกเขาอยู่แต่ยังมีคำสาปสุดสยองรอคอยพวกเขาอยู่ด้วย!

แนะนำสำหรับคุณ