Lucy in the Sky (2019)

นักบินอวกาศ Lucy Cola กลับสู่โลกหลังจากประสบการณ์เหนือธรรมชาติในระหว่างการปฏิบัติภารกิจสู่อวกาศและเริ่มสูญเสียการติดต่อกับความเป็นจริงในโลกที่ดูเหมือนเล็กเกินไป

แนะนำสำหรับคุณ