Redcon-1 (2018)

หลังจากการระบาดของโรคไวรัสร้ายแรงกองทหารพิเศษของกองกำลังพิเศษจะต้องแทรกซึมเข้าไปในเขตกักกันเพื่อช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ที่รักษาทางเดียวที่จะช่วยมนุษยชาติ

แนะนำสำหรับคุณ