Rollerball (1975) บรรยายไทย

ในสังคมแห่งอนาคตที่ บริษัท ต่าง ๆ เข้ามาแทนที่ประเทศเกมที่รุนแรงของ Rollerball ถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมประชาชนโดยแสดงให้เห็นถึงความไร้ประโยชน์ของความเป็นปัจเจกชน อย่างไรก็ตามโจนาธานอีผู้เล่นหนึ่งคนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดต่อสู้เพื่อเสรีภาพส่วนบุคคลของเขาและคุกคามการควบคุมขององค์กร

แนะนำสำหรับคุณ