Taps แท็ปส์ ตบเท้าปฏิวัติ (1981)

การประกาศว่าสถานศึกษาทางทหารบังเกอร์ฮิลล์อันทรงเกียรติซึ่งเป็นสถาบันอายุ 141 ปีต้องถูกรื้อลงและแทนที่ด้วยคอนโดที่กำหนดให้นักเรียนนายร้อยหนุ่มที่นำโดยผู้บัญชาการกองโจร ภายใต้คำสั่งของนักเรียนนายร้อยตรีนักเรียนนายร้อยยึดวิทยาเขตปฏิเสธการเข้ามาของทีมงานก่อสร้างและในที่สุดก็เผชิญหน้ากับกองทัพที่แท้จริง

แนะนำสำหรับคุณ