The 12th Suspect (2019)

ตั้งอยู่ในโรงน้ำชาในเมียงดงกรุงโซลหลังจากสิ้นสุดสงครามเกาหลีผู้ต้องสงสัยที่ 12 ตามหลังการประลองทางด้านจิตใจที่ทำให้หายใจไม่ออกที่เกิดขึ้นระหว่างนักสืบและผู้ต้องสงสัย 11 คนที่พบว่าตัวเองถูกจับในคดีฆาตกรรม

แนะนำสำหรับคุณ