The Andromeda Strain (1971) บรรยายไทย

เป็นเรื่องของเหตุการณ์วิกฤติบนโลก มีสาเหตุมาจากยานสำรวจอวกาศที่เดินทางกลับมายังโลก มันกลับมาพร้อมกับเชื้อโรคร้่ายแรงจากอวกาศ ทำให้เกิิดโรคระบาดร้ายแรง แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ไวรัสจากโรคร้ายไม่สามารถทำอะไรได้ คือ เด็กและคนขี้เมา นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งถูกเรียกตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการลับอย่างเร่งด่วน ภายใต้โคดเนมว่า Andromeda...

แนะนำสำหรับคุณ