The Negotiation (2018)

ผู้เจรจาเอซวิกฤติเผชิญหน้ากับผู้รับตัวประกันเลือดเย็น ในช่วงเวลา 21 ชั่วโมงเธอพยายามที่จะทำลายพฤติกรรมที่สงบผิดปกติของเขาและบังคับให้เขาเปิดเผยแรงจูงใจของเขา

แนะนำสำหรับคุณ