The wicked are alive หักเหลี่ยมแค้น (2015)

Yoo-mi ตั้งใจจะแก้แค้นภรรยาของเขาที่ถูกสมาชิกสถาบันการเงินถูกฆ่าตายซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยทำงานให้

แนะนำสำหรับคุณ