The Worthy (2016) บรรยายไทย

The Worthy hd พากย์ไทย เต็มเรื่อง: ในอนาคตอันใกล้ ในยามที่ผู้คนไร้ซึ่งอารยธรรม ชายคนหนึ่งทำให้ครอบครัวต้องตกอยู่ในอันตราย เมื่อเขายอมปล่อยให้กลุ่มคนนอกเข้ามาในอาณาเขตของตนเอง

แนะนำสำหรับคุณ