Too Big to Fail ใหญ่เกินกว่าจะล้ม (2011) บรรยายไทย

Too Big to Fail ใหญ่เกินกว่าจะล้ม hd พากย์ไทย เต็มเรื่อง: บันทึกการล่มสลายทางการเงินของปี 2008 และมุ่งเน้นไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Henry Paulson

แนะนำสำหรับคุณ