Troop Zero (2019) บรรยายไทย

ในชนบทปี 1977 จอร์เจียสาวในฝันที่ไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตในอวกาศ เมื่อการแข่งขันระดับชาติมอบโอกาสให้เธอในความฝันของเธอที่จะถูกบันทึกไว้ในบันทึกทองคำของนาซ่าเธอรับสมัครกลุ่มชั่วคราวของ Birdie Scouts เพื่อสร้างมิตรภาพที่ยาวนานตลอดชีวิต

แนะนำสำหรับคุณ