VFW (2019)

กลุ่มทหารผ่านศึกต้องปกป้องตำแหน่ง VFW ในท้องที่ของตนและวัยรุ่นผู้บริสุทธิ์จากพ่อค้ายาเสพติดที่ถูกวิกลจริตและกองทัพกลายพันธุ์พังก์ของเขาอย่างไม่หยุดยั้ง

แนะนำสำหรับคุณ