Virus ไวรัส (2019) บรรยายไทย

อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงในช่วงปี 2018 NIPAH Virus ที่ระบาดใน Kerala พล็อตตั้งอยู่ใน Kozhikode และติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการแพร่ระบาดจากการระบุถึงการทำลายล้างทั้งหมด มันแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่กล้าหาญที่ช่วยในการควบคุมไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพจากการแพร่กระจายต่อไป ภาพยนตร์เรื่องนี้สำรวจความหวาดระแวงโดยรวมที่เกิดจากการระบาดของไวรัสและวิธีการทำลายชีวิตของบุคคลทั้งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เทพนิยายของกลุ่มคนที่กล้าหาญที่ยืนขึ้นเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากเสี่ยงชีวิตของพวกเขาต่อสู้กับความต้องการทั้งหมดของพวกเขา

แนะนำสำหรับคุณ