Whiteout ไวท์เอาท์ มฤตยูขาวสะพรึงโลก (2009)

สหรัฐอเมริกาจอมพล Carrie Stetko ติดตามนักฆ่าในแอนตาร์กติกาเนื่องจากดวงอาทิตย์กำลังจะเริ่มขึ้นเป็นเวลาหกเดือน

แนะนำสำหรับคุณ